3A/8 Bà Triệu, Phường 4, Thành Phố Đà Lạt

Mộc Trà Hotel

0944 221 279